W grudniu 2015 roku w bibliotece szkolnej odbyły się spotkania

– „ W Świecie Baśni ”.

Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas I-VI.

Poprzez głośne czytanie dzieci przenosiły się w magiczny świat baśni.

 

Cele spotkań:

  1. Zapoznanie się z twórczością A.H. Andersena i J.W. Grimma.
  2. Utrwalanie wiadomości o baśniach.
  3. Rozwijanie wyobraźni.
  4. Wdrażanie do sięgania po baśnie.

 

Dnia 25 marca, odbył się konkurs fotograficzny
„ Pocztówka z mojego miasta i okolicy ”

 

Cele konkursu :
1. Budzenie zainteresowań fotografią jako dziedziną sztuki.
2. Popularyzowanie miejsc będących wizytówką gminy.
3. Budzenie przywiązania i szacunku do naszego miasta i regionu.

Konkurs wygrała Julia Fidut

IMG 9517 50