1. Integracja dzieci.
2. Wdrażanie dzieci do poszanowania książek.
3. Rozwijanie estetyki i poczucie piękna.
4. Uczenie współdziałania, odpowiedzialności i systematyczności.
5. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
6. Poznanie pracy bibliotekarza.
7. Właściwe zachowanie w bibliotece.
Planowanie i sprawozdawczość:
1. Prowadzenie dokumentacji pracy.
2. Analiza czytelnictwa za I i II semestr.
3. Egzekwowanie książek od uczniów.

Selekcja księgozbioru i konserwacja:

1. Katalogowanie i klasyfikowanie, uzupełnianie katalogu.
2. Selekcja księgozbioru - protokoły książek zaczytanych, zagubionych przez czytelników
3. Naprawa uszkodzonych książek.
4. Zastosowanie folii samoprzylepnej do oprawy książek.

Udostępnienie zbiorów:
1. Aktualizacja wykazu lektur szkolnych klas I - VI.
2. Założenie kart czytelnika klas I.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji:

1. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych.
2. Wdrażanie do pracy z książką.
3. Działalność informacyjna w czytelni.
4. Sukcesywna rozbudowa warsztatu informacyjno - bibliograficznego przez wzbogacanie księgozbioru.

Uczenie odbioru dóbr kultury:

1. Pasowanie na czytelnika.
2. Wzbogacanie literatury popularnonaukowej.
3. Współpraca z biblioteką publiczną w Nowym Dworze Gdańskim.

Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych, wrażliwości kulturowej i społecznej:
1. Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych.
2. Aktualizacja wykazu książek.
3. Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego.
4. Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat: czasopisma, czytelnia i wypożyczalnia.
5. Lekcje biblioteczne:
• klasy I – III 14 h
• klasy IV – VI 14 h
6. Przeprowadzanie konkursów czytelniczych:
• „ Czytelnik roku ” dla klas I – VI
• „ Portret mojego ulubionego bohatera z książki” dla klas I – III
• J. Tuwim - wystawa
• „ Moja przygoda z książką” dla klas IV- VI.
• „ Mistrz pięknego czytania ” dla klas I – VI.
7. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.
8. Pomoc uczniom w doborze książki.
9. Spotkania czytelnicze dla klas I-VI.
10. Wieści biblioteczne.
11. Dni Otwarte Szkoły – prezentacje zbiorów biblioteki.
12. Promocja książek zakupionych z projektu „ Książki Naszych Marzeń”.