Odpłatność za obiady w miesiącu:

UWAGA!

Odpisy za obiady w listopadzie wynoszą 52,50 zł
 
do zapłaty za listopad jest 17,50 zł
 

Należność należy wpłacić na konto : Żuławski Bank Spółdzielczy

12 8306 0003 0005 5316 2000 0040