Odpłatność za obiady w miesiącu:

MARZEC 2021

Opłata za obiady dla klas I-III  80,50 zł
 

Należność należy wpłacić na konto : Żuławski Bank Spółdzielczy

12 8306 0003 0005 5316 2000 0040