3 lutego 2016 roku uczniowie klas pierwszych wysłuchali rad policjantów dotyczących bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych. 

Funkcjonaiusze Powiatowej Komendy Policji zwrócili uwagę naszych uczniów na prawidłowe zachowanie i konieczność bezpiecznego zachowania się podczas ferii.

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ

Temat: „JAN PAWEŁ II – WIELKI CZŁOWIEK DZISIEJSZYCH CZASÓW”

 

Głównym celem zoorganizowania konkursu było przygotowanie uczniów do przeżycia beatyfikacji oraz szóstej rocznicy śmierci naszego wielkiego rodaka Papieża Jana Pawła II , oraz: