Odpłatność za obiady w miesiącu:

PAŹDZIERNIK 2022

Opłata za obiady dla klas I - III - 80,00 zł
 

Należność należy wpłacić na konto : Żuławski Bank Spółdzielczy

12 8306 0003 0005 5316 2000 0040