MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

 

 

TUTAJ ZDOBYWASZ NIE TYLKO
POTRZEBNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI,
ALE RÓWNIEŻ AKCEPTACJĘ POPRZEZ PRZYJAŹŃ,
TOLERANCJĘ I WZAJEMNE ZAUFANIE.