Szkoła rozpoczęła przygotowania do obchodów 60-lecia istnienia.   

 

    Główne uroczystości zaplanowano na 4 czerwca 2005 roku. W związku z reformą oświaty, dotyczącą powstawania szkół gimnazjalnych, rok szkolny 1999/2000 jest ostatnim rokiem dla uczniów klas ósmych. Ósmoklasiści w dniach 23 i 24 V 2000 roku piszą dwudniowy sprawdzian osiągnięć, który ma na celu zdiagnozowanie stanu ich wiedzy i umiejętności. Są to ostatni absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1. Od roku 2001 nie ma już klas ósmych, a klasy szóste kończąc szkołę podstawową, przygotowują się do testu kompetencji. Odtąd absolwentami stają się uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą. W roku szkolnym 1999/2000 następuje zmiana dyrekcji. Dotąd funkcję tę pełniła pani Teresa Osijewska, zaś od września 1999 roku dyrektorem zostaje pani Elzbieta Oszczyk, która powołuje na swoich zastępców panią Jadwigę Skorupę oraz pana Waldemara Sobczaka. Zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym naszej placówki "Szkoła przyjazna uczniom" młodzież bezstresowo zdobywa wiedzę, uczestnicząc w imprezach kulturalnych, w konkursach sportowych i przedmiotowych. Rozprowadza cegiełki, służąc pomocą charytatywną, z których dochód zostaje przekazywany fundacjom i stowarzyszeniom. Na uwagę zasługuje dobrze działające kółko teatralno-religijne, prowadzone przez szkolną katechetkę panią Marię Wołoch, która co roku organizuje dla dzieci wyjazdy na pielgrzymki np. do Wiela,, do Gietrzwałdu czy do Lichenia. Profesjonalnie przygotowuje apele z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, prezentując je mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie, dzieciom z Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim, społeczeństwu zebranemu w nowym i starym Kościele oraz w Żuławskim Ośrodku Kultury, podczas Powiatowego Przeglądu Tradycji Bożonarodzeniowych, zdobywając czołowe miejsca, a pani Elżbieta Czarnecka w klasach I-III przekazuje dzieciom tajniki Biblii i przygotowuje do Pierwszej Komunii Świętej. Uczniowie uczestniczą w konkursach religijnych: - Festiwal Piosenki Religijnej w Kmiecinie (IV miejsce) - Konkurs Kolęd w Ostaszewie ( II i III miejsce) - Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej w Elblągu ( wyróżnienie). Dnia 9 X 2003 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po zapoznaniu uczniów z ordynacją wyborczą odbyła się autoprezentacja kandydatów. W wyborach uczestniczyło 233 uczniów klas IV - VI, kandydatów było 9. Wybory nadzorowała komisja w składzie: Karolina Szczęch, Dobrawa Koszelak oraz opiekun SU - pani Jolanta Gibas - Noga. Najwięcej głosów otrzymała uczennica kl. VI d Iga Antonowicz (133 głosy). Odbywają się one co roku. Mimo trudnej sytuacji udaje się zorganizować kilkudniowe wycieczki. Na przykład w dniach 13 - 18 października 2003 odbyła się pięciodniowa wycieczka do Warszawy. Opiekunami były: J. Skorupa , E. Osijewską, zaś kierownikiem M. Kozakiewicz. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły stał się dzień 19 listopada 2004. Na posiedzeniu RP ( w obecności Rady Rodziców, Grona Pedagogicznego, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz burmistrza - pana Stanisława Juszczyka), pani wizytator Elżbieta Januszewska przedstawiła raport pt. "Mierzenie jakości pracy szkoły". Pod koniec rady głos zabrał pan burmistrz Juszczyk, który stwierdził, że SP 1 jest placówką profesjonalnie kierowaną przez obecnego dyrektora panią E. Oszczyk. Pogratulował p. Dyrektor, życząc dalszych sukcesów. Podkreślił wielkie zaangażowanie szkoły w integrację ze środowiskiem. W roku jubileuszu prężnie działa w SP 1 wiele kółek zainteresowań: plastyczne (L. Koller), artystyczne (R. Lewicka), polonistyczne (M. Lipińska), muzyczne (M. Kozakiewicz), teatralno-religijne (M. Wołoch), instrumentalne (E. Loryś), informatyczne (M. Papiernik-Bojkowska), sportowe (W. Sobczak). W 2000 roku dzięki owocnej współpracy rodziców z wychowawcami zostają wyremontowane sale lekcyjne nr 2, 4, 8, 10, 13, 14-15, pomieszczenia gospodarcze oraz stołówka. Dzięki rodzicom wymalowano klasę nr 2 w budynku B, wykonano remont w klasie nr 3 w budynku B, łącznie z renowacją okien, malowanie klasy nr 1 w budynku A, wymieniono drzwi wejściowe w budynku głównym szkoły, okna w sali - budynek B, sponsorem była Samoobrona. Ponadto pokryto wykładziną część schodów w budynku głównym szkoły. Dużym zaangażowaniem wykazał się pan Arkadiusz Lewicki. Wyposażono pracownię komputerową w 8 komputerów, wykonano podłączenie do sieci internetowej. Dzięki uzyskanym nagrodom i bonusom wydawniczym powiększono liczbę sprzętu elektronicznego o magnetowid, magnetofony, dyktafon i telewizor. Ponadto zakupiono kilka zestawów planszowych i map dla klas IV-VI, zakupiono książki do biblioteki za sumę ok. 1000 zł, przygotowano nowe pomieszczenia dla biblioteki (malowanie, położenie wykładziny), zakupiono materiał na podłogę w sali szkolnej budynku B - pracę wykonali rodzice klasy III a, b. Zakupiono krzesła do pokoju nauczycielskiego, pozyskano środki z UMiG na remont korytarzy w budynku głównym, zamontowano barierkę ochronną na klatce schodowej drugiego piętra szkoły. Ze środków budżetowych wymieniono okna w gabinecie pedagoga, pomalowano salę nr 5, wykonano remont pomieszczenia pod serwer pracowni komputerowej. W części budynku A dokonano wymiany okien, drzwi wejściowych w budynku B i A, drzwi ewakuacyjne w budynku B oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i montaż węzła CO w budynku B. W październiku 2004 roku MENiS ufundowało nowoczesną, w pełni wyposażoną pracownię komputerową, w której uczniowie mogą w pełni rozwijać swoje zainteresowania informatyczne pod opieką pani Magdaleny Papiernik-Bojkowskiej.

 

Przyjemnie jest dzisiaj, w dniu 4 czerwca gościć w murach najstarszej na Żuławach Jedynki przyjaciół naszej szkoły podczas uroczystości jej sześćdziesięciolecia.