Święto czterdziestolecia szkoły, które miało miejsce 17 października 1985 roku było bardzo ważnym wydarzeniem w historii miasta. Na kartach szkolnej kroniki szczegółowo uwieczniono przebieg uroczystości. Zanotowano udział władz polityczno-administracyjno-oświatowych w naszym święcie oraz refleksje zaproszonych gości, a także dobitnie zaznaczono, że szkoła zabiega o nadanie placówce imienia i przyznanie jej sztandaru w roku szkolnym 1986/87. W październiku szkoła wystąpiła z wnioskiem do KOiW w Elblągu o nadanie szkole imienia i sztandaru. Rozpisano konkurs na imię szkoły. Największą liczbę głosów otrzymał Janusz Korczak. Zaczęto w związku z tym popularyzować postać Janusza Korczaka. Nawiazano kontakt z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka i Polskim Komitetem Korczakowskim. W listopadzie odbył się uroczysty apel poświęcony sylwetce Janusza Korczaka, na którym również Samorząd Szkoły ogłosił zbiórkę makulatury, a pieniądze z niej zgromadzone mają być przekazane decyzją uczniów na ufundowanie tablicy pamiątkowej. 27 lutego 1987 roku odbyła się uroczysta akademia, nastąpiło uroczyste odsłonięcie portretu Janusza Korczaka. Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, a oto jego fragment: "Od dzisiaj każdy uczeń, młodszy i starszy jest zobowiązany do przestrzegania zasad, o które walczył przez całe życie niepowtarzalny pedagog. Miłość, mądre spojrzenie i siła moralna będą naszą maksymą na co dzień. Zobowiązujemy się również do ścisłego przestrzegania regulaminu szkolnego poprzez wzorowe zachowanie, solidną naukę, aktywną postawę społeczną i pracę w Samorządzie Szkolnym, a przede wszystkim poprzez szacunek dla innych i dla siebie."

 

Portret Patrona umieszczono w korytarzu szkoły i w tym dniu harcerze naszej szkoły pełnili przed nim wartę honorową. Pani dyrektor szkoły Lidia Mytych zaprezentowała w tym ważnym dla nas dniu najwyższe odznaczenie wewnątrzszkolne "Złoty Wawrzyn", które będzie wręczane wzorowym uczniom oraz przeczytała regulamin przyznawania odznaki. Dzięki usilnym staraniom kol. L.Mytych została uroczyście otwarta Szkolna Izba Tradycji poświęcona Patronowi i dorobkowi szkoły oraz historii miasta. Nie przez przypadek na uroczystość nadania szkole imienia Janusza Korczaka wybrano dzień 1 czerwca - Dzień Dziecka. W uroczystości brała udział młodzież, nauczyciele , rodzice oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz politycznych, oświatowych oraz zakładów pracy. Ponadto w uroczystości uczestniczyli absolwenci szkoły z lat 1951-1985. Kurator Oświaty i Wychowania w Elblągu Edward Murdzia odczytał akt nadania szkole imienia Janusza Korczaka, a sztandar wręczył Zdzisław Piechota. Na uroczystości obecny był również przedstawiciel Polskiego Komitetu Korczakowskiego Józef Kozłowski. Powitał "Jedynkę" w gronie 160 polskich szkół imienia J.Korczaka. Odsłonięto również umieszczoną na frontowej ścianie tablicę pamiątkową przedstawiającą Patrona Szkoły. To był wspaniały dzień, na długo pozostanie w naszej pamięci. Kolejnym ważnym wydarzeniem, na które oczekiwaliśmy, było 50-lecie naszej szkoły. Szkoła SP1 w pełnej gali przygotowała się do obchodów 50-lecia swego istnienia. W związku z tym już od pierwszych dni nowego roku szkolnego 1994/1995 trwały przygotowania do obchodów uroczystości, które odbyły się 1 czerwca 1995 roku - w Dzień Patrona Szkoły. W ramach przygotowań trwały działania dotyczące bieżących remontów pomieszczeń, renowacji wyposażenia i sprzętu szkolnego. Aby usprawnić codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą tworzono nowe sale lekcyjne (w budynku byłego WUS). Dzięki rodzicom uczniów klas I zorganizowano bardzo funkcjonalną salę dla klas I. Klasę wymalowano farbą przekazaną nieodpłatnie przez pana A.Torczyłę. Wiele radości sprawił uczniom przewodniczący Rady Miejskiej pan Z.Strzałkowski, który przekazał nieodpłatnie dwa radiomagnetofony na łączną kwotę 2.200.000zł. SP 1 w latach dziewięćdziesiątych rozwijała się bardzo prężnie. 22 uczniów w murach szkoły, jak to było w 1945 roku, to tylko blednące wspomnienia. W roku 1962 została otworzona Szkoła Podstawowa Nr 2, a w roku 1972 Szkoła Podstawowa Nr 3, a w latach 1984/85 powstała Szkoła Podstawowa Nr 5 przy LO. Z ogromnym entuzjazmem przyjęto także pomysł, aby zaadaptować dla potrzeb szkoły budynek mieszczący się tuż przy gmachu "Jedynki", w którym znajdował się zlikwidowany w 1990 roku WUS. Bardzo poważnym osiągnięciem finansowym SP 1 w roku 1991 były działania szkoły oraz rodziców w adaptacji budynku (część B) po byłym WUSie. W ciągu dwóch tygodni zaadaptowano 11 pomieszczeń na potrzeby szkoły. Trzy sale lekcyjne, 3 sale na potrzeby świetlicy szkolnej, 3 sale na potrzeby biblioteki, gabinet dla kierownika świetlicy i gabinet dla pedagoga. Jednocześnie udostępniono pomieszczenia na gabinet stomatologiczny, 2 pomieszczenia na gabinet lekarski. Zabezpieczono schody. Wszystkie prace wykonano we własnym zakresie ( bez złotówki z budżetu). Zatem dokonano rzeczy wielkiej! Klasy początkowe odtąd mają swoją siedzibę głównie w budynku B. Atutem szkoły staje się biblioteka, w której także znajduje się czytelnia, gdzie uczniowie mogą miło spędzić czas. Ważną rolę odgrywa świetlica, która zapewnia uczniom nie tylko gry i zabawy, ale także pomoc w nauce. Chętnie przebywają w niej dzieci, dojeżdżające do SP 1 z pobliskich wiosek (Piotrowo, Gozdawa, Ryki). Nie zapomniano także o poddaszu budynku B, na którym wyremontowano salę dla potrzeb harcówki drużyny żeglarskiej prowadzonej prze panią Brygidę Narloch. W budynku A utalentowani uczniowie od klasy czwartej mogą rozwijać się w kołach zainteresowań