Podręczniki, wypożyczane są na rok szkolny bez opłat, we własnym zakresie należ zaopatrzyć się tylko w podręcznik do religii.