Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka
„Czytanie, mądra rzecz”

CELE KONKURSU

1.Budzenie zainteresowania czytelnictwem.
2. Uświadamianie, że czytanie uczy języka i myślenia.
3. Poszerzanie wiedzy, ćwiczenie pamięci i koncentracji.

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Uczestnicy konkursu piszą notatkę o swoim ulubionym pisarzu lub poecie (życie- tylko najistotniejsze informacje ). Na kartce z zeszytu w linie. Następnie wykonują ilustrację do jego książki. Technika pracy jest dowolna, mile widziany collage. Format prac A4. Wszystko spinamy spinaczem.
2.Organizator: logopeda szkolny oraz biblioteka szkolna.
3. Prace należy dostarczać do logopedy lub do biblioteki, do 31 marca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu.
4. Prace należy opisać w następujący sposób:
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- autora i tytuł książki
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
6. Prace zniszczone w wyniku nieprawidłowego opakowania, zrolowane, niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą poddane ocenie jury.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Oceny prac dokona specjalne jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Jury oceni walory prac - pomysł , technikę, estetyczność pracy, wkład pracy,
3. W konkursie wyłonione zostaną zwycięskie prace oraz wyróżnienia, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w placówce organizatora.

J. Bielińska, K. Osijewska