ZASAD DOMOWEJ PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ DLA RODZICA

 

  1. Analizuj przyrost umiejętności językowo - komunikacyjnych dziecka, a w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się z zaufanym specjalistą- lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.
  2. Zawsze mów zrozumiale do dziecka - bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy - ucz je powtarzać.
  3. Często nagradzaj dziecko - uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj „granice".
  4. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym - naucz je obcować z książkami i dbać o nie.
  5. Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek „włącz się" do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
  6. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
  7. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z nauczycielem lub specjalistą.

Szanuj indywidualność dziecka, ucz je samodzielności i odpowiedzialności

w każdej dziedzinie życia.

opracowanie: mgr J. Bielińska