Konkurs odbył się 30 maja 2012 r. Uczestniczyło w nim 35 dzieci uczęszczających na indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia grupowe ( od kl. I do III ). Konkurs był podsumowaniem całorocznej pracy. Każde dziecko otrzymało krótki wierszyk dostosowany do swoich możliwości oraz wady wymowy. Recytację oceniały: wychowawca świetlicy T. Jabłonka oraz logopedzi: L. Koller i J. Bielińska. Brano pod uwagę: poprawność wymowy, wkład pracy, recytację i znajomość tekstu. Nagrodzono 6 dzieci, a 12 wyróżniono.

 

Nagrodzone dzieci:

I miejsce: W. Dekańska kl. IIa,

Wyróżnienie specjalne - A. Szelbracikowski kl. II a

II miejsce: K. Borowski kl. I b, B. Dombrowski kl. I b

III miejsce: O. Ostrowska kl. I b, D. Matuszewski kl. I a


Wyróżnienia:

D. Siedlecki kl. I b, P. Rogalski kl. I b, M. Okrój kl. I b, T. Dolan kl. I b,

J. Pełka kl. I c, A. Beranek kl. I c, J. Frygier kl. I c, E. Piktas kl. I a,

T. Świerczyński kl. I a, M. Bania kl. II b, T. Kot kl. II c, B. Borowski kl. I b

 

 

MISTRZEM POPRAWNEJ WYMOWY 2012 ZOSTAŁA:

W. DEKAŃSKA z klasy II a

 

Wiersz, który recytowała Weronika: 

 logop k1 11

„Wiersz o Saszy”- T. Rybicki    

                  

Stąpa Sasza suchą szosą,                                    

Z trudem stopy Saszę niosą

Słońce szczodrze żarem bucha                               

Podczas suszy szosa sucha                                    

 

Od upału strzechy trzeszczą,                                  

Suchą słomą wciąż szeleszczą

Słońce szczodrze żarem bucha

Podczas suszy szosa sucha


Jesień liśćmi schładza cień

Tam na Saszę czeka sen

Słońce szczodrze żarem bucha

Podczas suszy szosa sucha.