- pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności Jana Pawła II

- wcielanie w życie nauki głoszonej przez Papieża

- naśladowanie Papieża

- czynne uczestnictwo w życiu Kościoła

- pogłębianie wiary

- budowanie więzi religijnych w grupie katechetycznej

- integracja zespołów klasowych.

Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas IV, V, VI. Przebieg konkursu zgodnie z zapowiedzią odbył się w trzech etapach: Uczniowie rozwiązywali przygotowane testy i krzyżówkę.

I Etap dnia 17-03-2011 r. Test

II Etap dnia 24-03-2011 r. Test

III Etap dnia 25-03-2011 r. Krzyżówka.


Po zakończeniu każdy z uczestników otrzymał dyplom, słodki upominek, a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez Księdza Dziekana, które zostały wręczone dnia 27-03-2011 r. w kościele „Przemienienia Pańskiego” podczas Mszy świętej o godzinie 11:30. Zdobywca pierwszego miejsca uzyska tytuł : Szkolnego Mistrza Wiedzy Religijnej.

Dzieci okazywały duże zainteresowanie i zadowolonie z udziału w konkursie. Mimo iż były z różnych klas, chętnie się integrowały wymieniając się wiedzą na temat Papieża. Dla organizatorów był to również czas budowania pozytywnych więzi z uczniami. Po zakończonym konkursie większość zadeklarowała udział w następnych konkursach.

 

Opracowała: Maria Wołoch