RELACJA Z PRZEBIEGU SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO

"GRUNWALD 1410-2010"

 

02 listopad 2010r. godzina 14:00.

Do Szkoły Podstawowej zbliżają się członkowie komisji w osobach: Pani K. Szeweluk, doświadczony nauczyciel plastyki, metodyk, instruktor ŻOK; Pani E. Żyłowska, Dyrektor Muzeum Stuthoff, długoletnia nauczycielka plastyki i historii w SP nr 3 i nr 1.

Nadciągają bohaterowie zmagań plastyczno-historycznych. Jest ich wielu.

A oto "rycerze":

Tomek Jastrząb, Emil Koller, Szymon Górski, Krystian Lewicki, Piotrek Dekański, Igor Kownacki, Kamil Okrój, Kamil Kucharski, Konrad Noga , Mikołaj Miniewicz; 

"damy":

Olga i Ania Szewczyk, Zuzia Kozioł, Ola Pełka, Dominika Meyer, Julia Olenkiewicz, Patrycja Idaczyk, Martyna Kowalska.

Wszyscy zajmują miejsca. Pan Dyrektor wita przybyłych. Na chwilę wraca do wydarzeń  z przed 600 lat. Życzy wszystkim sukcesów. Pani L. Koller i Pani K. Borkowska zapoznają przybyłych z zasadami pracy plastycznej i historycznej. Dwuosobowe drużyny  przystępują do pracy. Zespoły w skupieniu i z wielkim zaciekawieniem wykonują powierzone zadania. Praca wre.

O godz. 15:30następuje finał zmagań. Komisja przystępuje do oceny prac (rysunku, testu). W tym nasi "rycerze" i "damy" oglądają prezentację multimedialną "Grunwald - walka 600-lecia", uczestniczą w krótkich "potyczkach".

Komisja ogłasza werdykt po 20min. Oto zwycięzcy:

Cz. plastyczna                                                                                                                        Cz. historyczna

1)Tomek Jastrząb                                                                                                                  1)Kamil Kucharski

2)Dominika Meyer                                                                                                                  2)Emil Koller

3)Patrycja Idaczyk                                                                                                                   Julia Olenkiewicz

wyróżnienie Krystian Lewicki                                                                                                 3)Szymon Górski

 

Kończy się niepowtarzalny dzień. Uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy - nagrody książkowe.

Organizatorki Konkursu:

Renata Lewicka - Absolwentka TWP w Warszawie, studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci młodszych. Jej uczniowie osiągają sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Lilla Koller - Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe z zakresu wychowania plastycznego, sztuki, techniki, ekologii, logopedii. Jej podopieczni zdobywają wiele nagród w konkursach szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i w kraju. Poprzez malarstwo olejne i akrylowe realizuje swoje hobby.

Katarzyna Borkowska - Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel historii i języka angielskiego. Pod jej kierunkiem uczniowie zdobywają wysokie wyniki w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich  z wiedzy historycznej. Prowadzi koło historyczne dla klas starszych.