Dokumenty
1 Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018
2 Zasięg terytorialny obwodu szkoły podstawowej nr 1
3 Regulamin wypożyczania podręczników
4 Dofinansowanie podręczników 2015/2016
5 Regulamin podręcznika dla klas I
6 Regulamin SU
7 Plan pracy SU
8 Program Profilaktyki
9 Program Wychowawczy
10 Regulamin Szkolny
11 Plan rozwoju
12 WSO
13 Statut
 

Partnerzy

Przyjaciele