Roczny plan pracy biblioteki szkolnej na rok 2017/2018 PDF Drukuj Email


Planowanie i sprawozdawczość:

1. Prowadzenie dokumentacji pracy.

2. Analiza czytelnictwa za I i II semestr.

3. Egzekwowanie książek od uczniów.

 

Selekcja księgozbioru i konserwacja:

1. Katalogowanie i klasyfikowanie, uzupełnianie katalogu.

2. Selekcja księgozbioru - protokoły książek zaczytanych, zagubionych przez czytelników

3. Naprawa uszkodzonych książek.

4. Zastosowanie folii samoprzylepnej do oprawy książek.

 

 

Udostępnienie zbiorów:

1. Aktualizacja wykazu lektur szkolnych klas I - III.

2. Założenie kart czytelnika klas I.

 

Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji:

1. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych.

2. Wdrażanie do pracy z książką.

3. Działalność informacyjna w czytelni.

4. Sukcesywna rozbudowa warsztatu informacyjno - bibliograficznego przez wzbogacanie księgozbioru.

 

Uczenie odbioru dóbr kultury:

1. Pasowanie na czytelnika.

2. Wzbogacanie literatury popularnonaukowej.

3. Współpraca z biblioteką publiczną w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych, wrażliwości kulturowej i społecznej

 1. Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych.
 2. Aktualizacja wykazu książek.
 3. Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego.
 4. Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat: czasopisma, czytelnia i wypożyczalnia.
 5. Lekcje biblioteczne.
 6. Przeprowadzanie konkursów czytelniczych:
 7. -  całoroczny konkurs „Czytelnik roku”

  - „Najpiękniejsza ilustracja do ulubionej książki’’

  - „Najciekawszy wiersz o książce”

  - „Moja przygoda z książką”

  - „Mistrz pięknego czytania”

 8. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.
 9. Pomoc uczniom w doborze książki.
 10. Spotkania czytelnicze dla klas I- III.
 11. Wieści biblioteczne.
 12. Dni Otwarte Szkoły – prezentacje zbiorów biblioteki.
 13. Promocja książek zakupionych z projektu „ Książki Naszych Marzeń”.

 

 

Partnerzy

Przyjaciele