Odpłatność za obiady w miesiącu:

marcu 2020 roku
 
 77,00 zł
 

Należność należy wpłacić na konto : Żuławski Bank Spółdzielczy

12 8306 0003 0005 5316 2000 0040