{slide=Klasy pierwsze}

{tab=klasa Ia}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 2b religia 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. - - 2b ed.wczesn.
2 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b religia 2b ed.wczesn.
3 2b ed.wczesn. s1 wf 7b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn.
4 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. s3 wf 2b ed.wczesn.
5 2b j.angielski - - - - 2b ed.wczesn. - -
6 - - - - - - 2b j.angielski - -
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa Ib}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - - - 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - -
2 - - - - 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. s1 wf
3 s3 wf 2b j.angielski 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn.
4 4b ed.wczesn. 15 ed.wczesn. 7b ed.wczesn. 4 religia 4b ed.wczesn.
5 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 2b religia 4 j.angielski 4b ed.wczesn.
6 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - - - - - -
7 - - - - - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy drugie}

{tab=klasa IIa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - `
2 4 religia 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - -
3 4 j.angielski 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. 4 religia
4 5b ed.wczesn. s3 wf 15 z.komp. 7b ed.wczesn. 5b ed.wczesn.
5 5b ed.wczesn. 4 j.angielski 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn.
6 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn.
7 - - - - 5b ed.wczesn. - - s1 wf

{tab=klasa IIb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - - - - 4b ed.wczesn.
2 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - - 4 j.angielski 4b ed.wczesn.
3 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 2b j.angielski s1 wf 7b ed.wczesn.
4 7b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 1b religia
5 - - 2b religia 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 15 z.komp.
6 - - - - 4b ed.wczesn. - - - -
7 - - - - s1 wf - - - -

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy trzecie}

{tab=klasa IIIa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn.
2 5b ed.wczesn. s3 gimn.korek. 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn.
3 5b ed.wczesn. 2b religia 5b ed.wczesn. 15 ed.wczesn. 5b ed.wczesn.
4 s3 ed.wczesn. 5b ed.wczesn. 5b j.angielski 5b ed.wczesn. 7b ed.wczesn.
5 - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. 2b j.angielski
6 - - 5b ed.wczesn. - - 5b religia -
7 - - s1 wf - - - - - -

{tab=klasa IIIb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 1b ed.wczesn. - - - - 1b ed.wczesn. - -
2 1b ed.wczesn. - - 4 j.angielski 1b ed.wczesn. 15 ed.wczesn.
3 1b ed.wczesn. s3 gimn.korek. 4 religia 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn.
4 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. 2b j.angielski s3 wf
5 4 religia 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. - - 1b ed.wczesn.
6 - - 1b ed.wczesn. 7b ed.wczesn. - - - -
7 - - s1 wf - - - - - -

{tab=klasa IIIc}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. - - 1b ed.wczesn.
2 - - 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. - - 1b ed.wczesn.
3 6 religia 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. s3 gimn.korek. s3 wf
4 6 j.angielski 7b ed.wczesn. 4 religia 1b ed.wczesn. 15 ed.wczesn.
5 1b ed.wczesn. - - 4 j.angielski 1b ed.wczesn. - -
6 1b ed.wczesn. - - - - 1b ed.wczesn. - -
7 1b ed.wczesn. - - - - s1 wf - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy czwarte}

{tab=klasa IVa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 a wf/wf 12 j.ang./- a wf/wf 12 -/j.ang. 12 j.ang /-
2 a wf/wf 12 religia a wf/wf 12 historia 12 plastyka
3 12 g.wychow. 12 matematyka 12 przyroda 12 religia 12 przyroda
4 12 matematyka 12 matematyka 12 z.tech. 12 przyroda 12 j.polski
5 12 j.polski 12 j.polski 12 matematyka 12 j.polski 12 j.polski
6 12 -/j.ang. 15_12 zk/j.ang/- 12_10 -/zk/zk 12 j.ang./- 12 muzyka
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa IVb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 3 przyroda 3 historia 10_15 zk/-/zk 3 matematyka - -
2 3_5 j.ang./j.ang. 3 j.polski 3 matematyka 3 matematyka 3_5 j.ang/j.ang
3 3 z.tech. 3 g.wychow. 3 j.polski 3_5 j.ang./j.ang. 3 matematyka
4 3 religia a wf/wf 3 j.polski a wf/wf 3 j.polski
5 3 muzyka a wf/wf 3 przyroda a wf/wf 3 przyroda
6 3 j.polski 10 -/zk/- - - 3 plastyka 3 religia
7 - - - - - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide= Klasy piąte}

{tab=klasa Va}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 10 -/zk/- - - 13 matematyka 13 historia 13 religia
2 13 przyroda 13_5 j.ang/j.ang. 13 j.polski 13 z.tech. 13 j.polski
3 13 j.polski 13 muzyka a wf/wf 13 j.polski 13_5 j.ang./j.ang.
4 13 matematyka 13 j.polski a wf/wf 13 j.polski 13 przyroda
5 13 plastyka 13 matematyka 13 g.wychow. 13 przyroda a wf/wf
6 13 religia 13 matematyka 13_5 j.ang./j.ang. - - a wf/wf
7 15_10 zk/-/zk - - - - - - - -

{tab=klasa Vb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 9_5 j.ang./j.ang. 10 -/-/zk 9 historia - - - -
2 9 j.polski 9 matematyka 9 przyroda - - 9 przyroda
3 a wf/wf 9 j.polski 9 j.polski 9 matematyka a wf/wf
4 a wf/wf 9_5 j.ang./j.ang. 9 j.polski 9 matematyka a wf/wf
5 9 przyroda 9 z.tech. 9 g.wychow. 9 muzyka 9 religia
6 9 matematyka 9 religia 9 plastyka 9 j.polski 9 j.polski
7 - - - - - - 9_5 j.ang./j.ang. - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy szóste}

{tab=klasa VIa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8 z.wyr.1 a wf 8 religia a wf - -
2 8 j.polski a wf 8 j.polski a wf 8 wżr
3 8 j.angielski 8 j.polski 8 matematyka 8 j.polski 8 historia
4 8 przyroda 8 j.polski 8 przyroda 8 j.angielski 8 matematyka
5 8 matematyka 8 przyroda 8 j.angielski 8 matematyka 8 g.wychow.
6 15_10 inf/inf - - 8 muzyka 8 matematyka 8 j.polski
7 8 religia - - 8 z.wyr.2 - - - -

{tab=klasa VIb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 2 wżr 2 muzyka 2 j.polski 2 g.wychow. 2 z.wyr.2
2 2 przyroda 15_10 inf/inf 2 religia 2 matematyka 2 religia
3 2 j.polski 2 matematyka 2 j.angielski 2 przyroda 2 j.polski
4 2 j.angielski 2 matematyka 2 matematyka 2 j.polski 2 j.angielski
5 a wf 2 j.polski a wf 2 j.polski 2 matematyka
6 a wf 2 przyroda a wf 2 historia - -
7 - - 2 z.wyr.1 - - - - - -

{tab=klasa VIc}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 11 historia 11 wżr 11 j.polski 11 z.wyr.2 11 z.wyr.1
2 11 matematyka 11 matematyka 11 j.polski 11 j.angielski 11 g.wychow.
3 11 przyroda 11 j.angielski 15_10 inf/inf 11 matematyka 11 j.polski
4 11 j.polski 11 przyroda 11 j.angielski 11 matematyka 11 matematyka
5 a wf 11 j.polski a wf 11 religia 11 muzyka
6 a wf - - a wf 11 j.polski 11 przyroda
7 - - - - - - - - 11 religia

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}