{slide=Klasy pierwsze}

{tab=klasa Ia}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 s3 ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn.
2 5b ed.wczesn. s3 gimn.korek. 5b ed.wczesn. 1 j.angielski 5b ed.wczesn.
3 5b ed.wczesn. 7 religia 5b ed.wczesn. 15 ed.wczesn. 5b ed.wczesn.
4 s3 wf 5b ed.wczesn. 5b j.angielski 5b ed.wczesn. 7b ed.wczesn.
5 - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - -
6 - - 5b ed.wczesn. - - 5b religia - -
7 - - a wf - - - - - -

{tab=klasa Ib}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - - - 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - -
2 - - - - 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. s3 gim.korek.
3 - - 2b j.angielski 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn.
4 4b ed.wczesn. 15 ed.wczesn. 7b ed.wczesn. 2b religia 4b ed.wczesn.
5 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 2b religia 1 j.angielski 4b ed.wczesn.
6 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - - - - s3 wf
7 a wf - - - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy drugie}

{tab=klasa IIa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - -
2 1 religia 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - -
3 1 j.angielski 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. 1 religia
4 1b ed.wczesn. s3 wf 15 ed.wczesn. 7b ed.wczesn. 5b j.j.angielski
5 1b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. s3 gim.korek. 5b ed.wczesn.
6 1b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn. - - 5b ed.wczesn.
7 - - - - a wf - - 5b ed.wczesn.

{tab=klasa IIb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - 1b ed.wczesn. - - - - 1b ed.wczesn.
2 - - 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. - - 1b ed.wczesn.
3 7 religia 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. s3b gim.korek. s3 wf
4 1 j.angielski 7b ed.wczesn. 7 religia 1b ed.wczesn. 15 ed.wczesn.
5 1b ed.wczesn. - - 7 ed.wczesn. 1b ed.wczesn. 1 j.angielski
6 1b ed.wczesn. - - - - 1b ed.wczesn. - -
7 1b ed.wczesn. - - - - a wf - -

{tab=klasa IIc}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - - - - - 1b ed.wczesn. - -
2 1b ed.wczesn. - - 1 j.angielski 1b ed.wczesn. - -
3 1b ed.wczesn. s3 gimn.korek. 2b religia 7b ed.wczesn. 15 ed.wczesn.
4 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. 1 j.angielski 1b ed.wczesn.
5 7 ed.wczesn. 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. - - 1b ed.wczesn.
6 7 religia 1b ed.wczesn. 1b ed.wczesn. - - s3 wf
7 - - a wf - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy trzecie}

{tab=klasa IIIa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 - - 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. - - - -
2 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. - -
3 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. 4 j.angielski
4 4 ed.wczesn. 4 religia 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn. 4 ed.wczesn.
5 s3 wf s3 gimn.korek. - - 4 religia 4 ed.wczesn.
6 4 j.angielski - - - - - - 4 ed.wczesn.
7 - - - - - - - - a wf

{tab=klasa IIIb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 2b religia s3 gimn.korek. 2b ed.wczesn. - - 2b ed.wczesn.
2 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b religia 2b ed.wczesn.
3 2b ed.wczesn. 7b ed.wczesn. 15 ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn.
4 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. 2b ed.wczesn. a wf s3 wf
5 2b j.angielski 2b ed.wczesn. - - 2b ed.wczesn. - -
6 - - - - - - 2b j.angielski - -
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa IIIc}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - - - - 4b ed.wczesn.
2 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. - - 7 j.angielski 4b ed.wczesn.
3 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. s3 gimn.kork. a wf 15 ed.wczesn.
4 7b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 2b religia
5 - - 7 religia 4b ed.wczesn. 4b ed.wczesn. 2b j.angielski
6 - - - - 4b ed.wczesn. - - - -
7 - - - - s3 wf - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy czwarte}

{tab=klasa IVa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 a wf/wf - - 13/10 j.ang./zk 13 -/j.ang. 13 j.angielski
2 a wf/wf 13 religia 13 matematyka 13 matematyka 13 plastyka
3 13 matematyka 13 j.polski a wf/wf 13 matematyka 13 j.polski
4 13 g.wychow. 13 j.polski a wf/wf 13 j.polski 13 przyroda
5 13 j.polski 13 przyroda 13 przyroda 13 historia 13 z.tech.
6 15/13 zk/j.ang. 13 muzyka 13 religia 13 j.ang./- 13 -/j.ang.
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa IVb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 9 matematyka 9 przyroda 9 a wf 9 religia
2 9 przyroda 9 j.polski 9 z.tech. a wf 9/6 j.ang./j.ang.
3 15/10 zk/zk 9 muzyka 9 matematyka 9/6 j.ang./j.ang. 9 matematyka
4 9 religia 9 g.wychow. 9 matematyka 9 przyroda 9 j.polski
5 9 historia a wf/wf 9/6

j.ang./j.ang.

9 j.polski 9 plastyka
6 - - a wf/wf 9 j.polski 9 j.polski - -
7 - - - - - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide= Klasy piąte}

{tab=klasa Va}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8 wżr a wf 8 historia 8 historia a wf
2 8 j.polski a wf 8 przyroda 8 j.polski a wf
3 8 j.angielski 15/10 inf/inf 8 j.polski 8 j.polski 8 technika
4 8 przyroda 8 j.polski 8 religia 8 matematyka 8 matematyka
5 8 g.wychow. 8 matematyka 8 km5 8 j.angielski 8 przyroda
6 8 religia 8 matematyka - - 8 plastyka 8 j.angielski
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa Vb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 2 j.polski 2 wżr 2 km5 - - 2 j.polski
2 2 matematyka 2 przyroda 2 j.angielski 2 technika 2 j.polski
3 2 plastyka 2 j.polski 2 religia 2 przyroda 2 religia
4 2 g.wychow. 2 j.angielski 2 j.polski 2 historia 2 j.angielski
5 a wf 15/10 inf/inf a wf 2 matematyka 2 matematyka
6 a wf 2 historia a wf 2 matematyka 2 przyroda
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa Vc}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 11 histori 11 j.polski 11 przyroda - - - -
2 11 plastyka 15/10 inf/inf 11 matematyka 11 wżr 11 matematyka
3 11 j.polski 11 przyroda 11 g.wychow. 11 religia 11 j.polski
4 11 j.angielski 11 matematyka 12 j.angielski 11 j.polski 11 historia
5 a wf 11 matematyka a wf 11 j.polski 11 religia
6 a wf 11 j.angielski a wf 11 przyroda 11 technika
7 - - - - - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}

{slide=Klasy szóste}

{tab=klasa VIa}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 5 matematyka - - a wf - - 10 -/inf.
2 5 j.polski 5 j.polski a wf 5 przyroda 5 religia
3 5 przyroda 5 j.angielski 5 matematyka 5 matematyka 5 matematyka
4 5 muzyka 5 przyroda 5 matematyka 5 j.angielski 5 j.polski
5 5 religia 5 g.wychow. 5 j.polski 5 j.polski a wf
6 5 historia 10 inf/- 5 j.angielski 5 j.polski a wf
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa VIb}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 3 przyroda 10 inf/- 3 j.polski 3 matematyka - -
2 3/6 j.ang/j.ang 3/6 j.ang/j.ang 3 j.polski 3 matematyka 3 historia
3 3 matematyka a wf 3/6 j.ang/j.ang 3 g.wychow. 3 przyroda
4 3 religia a wf 3 przyroda 3 j.polski 3 matematyka
5 3 j.polski 3 j.polski 3 religia a wf 3 j.polski
6 10 -/inf 3 matematyka - - a wf 3 muzyka
7 - - - - - - - - - -

{tab=klasa VIc}

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 12/6 j.ang/j.ang 12/6 j.ang/j.ang 12 j.ang/- - - 12 historia
2 12 matematyka 12 matematyka 12 religia 12 j.polski 12 j.polski
3 a wf/wf 12 matematyka 12 przyroda 12 j.polski a wf/wf
4 a wf/wf 12 muzyka 12 j.polski 12 matematyka a wf/wf
5 12 przyroda 12 j.polski 15/10 inf/inf 12 przyroda 12 matematyka
6 12 j.polski 12 religia 12 -/j.ang 12 g.wychow. - -
7 - - - - - - - - - -

{tab=rozkład dzwonków}

DZWONKI
1 8:10-8:55
2 9:05-9:50
3 10:00-10:45
4 10:55-11:40
5 11:50-12:35
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35

{/tabs}

{/slide}