Dokumenty
1 Regulamin monitoringu
2 Rekrutacja 2019/2020
3 Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019
4 Zasięg terytorialny obwodu szkoły podstawowej nr 1
5 Regulamin wypożyczania podręczników
6 Regulamin SU
7 Plan pracy SU
8 Regulamin Szkolny
9 Regulamin Samorządu
10 WSO
 

Partnerzy

Przyjaciele